041 620 489

Ekologija odnosov

BLOG

Ekologija odnosov

People at Business Conference

Prispevek na kongresu SKPZ, ki bo na Rogli, od 2.6.-4.6.2023

Ekologija odnosov 

Ali se ekologija odnosov začne z čustveno diferenciacijo posameznika?

– Če je ekologija varstvo čistosti, jasnosti, reda in zdravja okolja, tedaj moramo to narediti najprej pri človeku.

Ali se ekologija odnosov začne z čustveno diferenciacijo posameznika?

– Znanstvene raziskave diferenciacije čustev namreč kažejo, da je čustvena nediferenciranost težava, ki ne povzroča zmede samo v  medosebnih odnosih, temveč je osnovni problem za posameznika samega. Čustvena nerazmejenost posameznika omejuje v lastnem razmišljanju in posledično tudi aktivnosti.

Več na 1. Kongresu SKZP

Virtual Assistant Home

ZADNJE OBJAVE
BREZPLAČEN PRIROČNIK

Brezplačni priročnik, 6 ključnih ovir, ki uničujejo vajin odnos in kako jih premagati